Vanish Carpet and Home Textile Vacuum Up Foam 600ml

Fås i: 600ml

Produktbeskrivelse

Skum-funktionen er let at bruge og arbejder sig dybt ind i tæppet og fjerner 3 gange mere snavs, fjerner dårlig lugt, giver en frisk duft, behandler fibrene i tæppet for ekstra blødhed og fjerner 3x flere hår fra kæledyr end støvsugning alene.

http://rbeuroinfo.com/

Sådan bruges produktet i entreer, på tæpper & møbelbetræk. 1. Påfør: ryst godt og spray. 2. Børst: arbejd skummet ind med enten en farveægte ren kost/børste eller en ren fugtig gulvskruppe/svamp. 3. Støvsug: lad stå i 2 timer, eller indtil det er tørt, og støvsug derefter.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Vask hænder grundigt efter brug.

EA_3154889

Product Code: 5714970001008