Vanish Multi Power Pulver

Danmarks bedst sælgende pletfjerner*

Produktegenskaber

  •  Fjerner pletter, bevarer farver, fjerner lugte
  • Fjerner vanskelige pletter selv i en 30 °C vask
  • Kan anvendes på almindelige typer stof som bomuld og polyester, ved både kulørt og hvid vask
  • For at fjerne pletten så hurtigt som muligt skal stoffet forbehandles eller lægges i blød. Herefter vil nogle pletter forsvinde inden for kun 30 sekunder.
  • Bare tilsæt det til dit vaskemiddel – én skefuld i maskinen er nok.

Fås i: 470g, 630g, 940g, 1,4kg & 1,5kg

Produktbeskrivelse

Vanish introducerer sin Multi Power formel. Den virker på flere måder og fjerner pletter selv i kold vask (30 °C),bevarer farver og fjerner dårlig lugt. En alsidig vaskebooster: kom en dosis i skuffen til vaskemiddel, sæt i blød eller forbehandl for at fjerne pletter. Specielt formuleret til at bevare farver.

>30 % iltbaserede blegemidler, <5 % anioniske tensider, <5 % nonioniske tensider, <5 % zeoliter, <5 % enzymer, parfume

✔Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet.
✔Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre.
✔Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt.
✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.
✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder.
✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller o.l.).
✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter.
✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning.
✘ Efter produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med at afgive ilt og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

Vanish Pink Oxi Action Indeholder: Natriumpercarbonat • Forårsager alvorlig øjenskade • Forårsager hudirritation • Hvis der er brug for
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten • Opbevares utilgængeligt for børn • Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj • • Vask hænder
grundigt efter brug • Bær øjenbeskyttelse • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning • Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til
en GIFTINFORMATION/ læge • Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted • Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3007280

Product Code: 5701092111012