Vanish Oxi Action Crystal White Pulver

Produktegenskaber

  • Hvidere hvidt* + Fantastisk pletfjernelse første gang!
  • Kraftig Oxi Action-formel
  • Genskaber dit hvide tøj
  • Kan anvendes på almindelige typer stof såsom bomuld og polyester

Fås i: 1500g

Produktbeskrivelse

Vanish Crystal White pletfjerningspulver er særligt udviklet til at gøre dit hvide tøj hvidere, og give dig fantastiske pletfjerningsresultater! Den særlige Oxi Action-formel trænger ind og løfter pletten første gang. Det er lettere, end du tror, at få hvidt tøj hvidt igen - tilsæt blot én skefuld til hver vask.Stol på pink, og få hvidere hvidt!* ift. grå stof. Resultatet kan variere.

> 30% iltbaserede blegemidler, < 5% anioniske tensider, < 5% nonioniske tensider, zeoliter, optisk hvidt, enzymer

✔Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet. ✔Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt. ✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen. ✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller o.l.). ✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter. ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning. ✘ Efter produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med at afgive ilt og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

Vanish Crystal White Oxi Action indeholder natriumperkarbonat. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3114571

Product Code: 5701092106599