Vanish Oxi Action Crystal White Pulver

Vanish Oxi Action Crystal White Pulver fjerner aktivt pletter og holder dine tekstiler hvide.

Produktegenskaber

  • Gør dit hvide tøj op til 3 nuancer hvidere
  • Med Vanish Oxi Action Crystal White Pulver er det nemmere, end du tror, at fjerne pletter på tøj og andre stoffer.
  • Vores bedste tip til at fjerne pletter er at behandle pletten så hurtigt som muligt. Lad ikke pletten tørre ind.
  • Parfumefri

Fås i: 550 g, 1100 g og 1650 g

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Crystal White Pulver virker ved at fjerne pletter og holder dine hvide stoffer så hvide som muligt. Den særlige formel indeholder Oxi Powerlift-stoffer, som trænger ind og løfter pletten ud første gang. Derudover indeholder den blegende ingredienser, så dit vasketøj forbliver skinnende hvidt. Tilsæt en skefuld af dette pulver til din vask og opnå fantastiske resultater.

RB EU Info

✔Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet. ✔Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt. ✔For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen. ✘Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller etc.). ✘Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter. ✘Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning. ✘Efter at produktet er blandet til en creme, skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsætte med at afgive ilt. Og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/4 skefuld pulver med 3/4 skefuld vand (maks 40°C). Kom blandingen på pletten og gnub. Lad virke i højst 5 minutter. Rens og tør skeen før du lægger den tilbage. Efter forbehandling vaskes tekstilet som normalt.

IBLØDSÆTNING:
1 skefuld i 4Llvand (maks 40°C). Det bedste resultat opnås ved at gnubbe pletten før skylning. Hvidt tøj (maks 6 timer).

VASKEMASKINE:
Supplér dit sædvanlige vaskemiddel med Vanihs - ved genstridige pletter tilsæt 1 skefuld og ved normale pletter en 1/2 skefuld.

FARE. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3022426

Product Code: 5701092111708