Vanish Oxi Action 0% Pulver

Den nye Vanish 0% - Fantastisk pletfjernelse uden de kemikalier*, som du måske ønsker at undgå!

Produktegenskaber

  • Imponerende pletfjernelse - og intet andet
  • 0 % parfume, farvestoffer og optisk hvidt
  • Allergimærket og svanemærket
  • Kan anvendes på almindelige typer stof som bomuld og polyester, ved både kulørt og hvid vask.
  • Fås i 440g, 590g, 880g og 1320g.

Fås i: 440g, 880g & 1320g

Produktbeskrivelse

Vanish 0%-pulver frigiver aktivt oxygen, som bidrager til at fjerne pletter selv ved lave temperaturer. Rengøringsboostere og hjælpestoffer forstærker rengøring i dybden, enzymer nedbryder mad, stivelse og udendørspletter, mens de overfladeaktive stoffer fjerner fedtpletterne. Fra de pletter, som du tydeligt kan se, til de mere vanskelige, der kan være skjult dybt nede i stoffet. Det er vores bedste pletfjerner til kulørt og hvid vask uden uønskede kemikalier*. Du vælger selv, hvordan du bruger vores pletfjerningspulver - i vaskemaskinen, som forbehandling eller ved iblødsætning. Fantastisk pletfjernelse - og intet andet!* Uønsket kemikalier refererer til farvestoffer, optisk hvidt og parfume

>30 % iltbaserede blegemidler, <5 % anioniske tensider, <5 % nonioniske tensider, <5 % enzymer

✔Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet.
✔Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre.
✔Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt.
✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.
✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder.
✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller o.l.).
✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter.
✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning.
✘ Efter produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med at afgive ilt og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

Vanish Oxi Action 0% indeholder natriumpercarbonat, natrium C12-18 alkylsulfat. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3115924

Product Code: 5701092115010