Vanish Oxi Action Pulver

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjernelse første gang
  • Kraftig Oxi Action-formel
  • En hvilken som helst plet*
  • Kan anvendes på almindelige typer stof som bomuld og polyester, ved både kulørt og hvid vask.
  • Svanemærket

Fås i: 1500g

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Pulver-formlen trænger ind og løfter pletten første gang, uanset hvilken plet der er tale om*. Fra dem, som du tydeligt kan se, til de mere vanskelige, der kan være skjult. Du vælger selv, hvordan du bruger pletfjerningspulveret - i vaskemaskinen, som forbehandling eller ved iblødsætning. Stol på pink. Sig farvel til pletter!*alle typer pletter: farvede, fedtede eller enzymbaserede

> 30% iltbaserede, < 5% anioniske tensider, < 5% nonioniske tensider, enzymer

✔Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet.
✔Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre.
✔Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt.
✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.
✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder.
✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller o.l.).
✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter.
✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning.
✘ Efter produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med at afgive ilt og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

Vanish Oxi Action indeholder natriumpercarbonat. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig
øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3114618

Product Code: 5701092106605