Vanish Oxi Action Forbehandlerspray

Produktegenskaber

  • Øjeblikkelig virkning på pletter første gang
  • En hvilken som helst plet*
  • Kan anvendes på almindelige typer stof såsom bomuld og polyester
  • Fås i 500ml, 750ml og 900ml

Fås i: 500ml, 750 ml & 900ml

Produktbeskrivelse

Vanish Oxi Action Pletfjerningsspray fjerner selv vanskelige indtørrede pletter og sikrer dermed, at dit vasketøj forbliver pletfrit hver gang. For at opnå de bedste resultater skal du bruge Vanish Spray til at forbehandle pletten direkte på begge sider. Den indeholder en kraftig formel, der trænger dybt ind i fibrene og nedbryder selv de mest genstridige pletter som f.eks. snavs, der sætter sig på kraver og manchetter. Fra de vanskelige pletter, som du tydeligt kan se, til dem der kan være skjult dybere nede i stoffets fibre.Stol på pink. Sig farvel til pletter!*alle typer pletter: farvede, fedtede eller enzymbaserede

5%-15% iltbaserede blegemidler, 5%-15% nonioniske tensider, parfume

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets behandlingsetiket. ✔ Kan anvendes på farvet og hvidt tøj i overensstemmelse med producentens anvisninger. ✔ Kontroller farveægtheden ved at teste produktet på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Må ikke anvendes på overfladebehandlede eller belagte overflader overflater – for eksempel træ, metal etc. ✘ Spray ikke produktet på stof med metalknapper, og/eller brandhæmmende overfladebehandling. ✘ Anvend ikke på tøj som ifølge instruktioner bør sendes til rens. ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller gennemvædede stoffer for direkte varme eller direkte sollys, før de er grundig vasket eller skyllet. ✘ Lad ikke produktet tørre på stoffet (maks. 5 minutters kontakttid).

Vanish Oxi Action indeholder alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, ethoxyleret, hydrogenperoxid. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

EA_3075910

Product Code: 5701092110190