Vanish Oxi Action 0% Forbehandlerspray

Produktegenskaber

  • Den nye Vanish 0% - Fantastisk pletfjernelse uden de kemikaler*, som du måske ønsker at undgå!
  • 0 % parfume og farvestoffer
  • Allergimærket
  • Kan anvendes på almindelige typer stof som bomuld og polyester og på både farvede og hvide stoffer

Fås i: 700ml

Produktbeskrivelse

Vanish 0% Spray frigiver aktivt oxygen, som bidrager til at fjerne pletter. De overfladeaktive stoffer blødgør indtørrede pletter og er med til at fjerne fedtpletterne. Fra de vanskelige pletter, som du tydeligt kan se, til dem der kan være skjult dybt nede i stoffet. Vores bedste forbehandlende pletfjerner uden uønskede kemikalier*.Fantastisk pletfjernelse - Og intet andet!* Uønsket kemikalier refererer til farvestoffer, optisk hvidt og parfume

5%-15% iltbaserede blegemidler, 5%-15% nonioniske tensider

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets behandlingsetiket. ✔ Kan anvendes på farvet og hvidt tøj i overensstemmelse med producentens anvisninger. ✔ Kontroller farveægtheden ved at teste produktet på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Må ikke anvendes på overfladebehandlede eller belagte overflader overflater – for eksempel træ, metal etc. ✘ Spray ikke produktet på stof med metalknapper, og/eller brandhæmmende overfladebehandling. ✘ Anvend ikke på tøj som ifølge instruktioner bør sendes til rens. ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller gennemvædede stoffer for direkte varme eller direkte sollys, før de er grundig vasket eller skyllet. ✘ Lad ikke produktet tørre på stoffet (maks. 5 minutters kontakttid).

Vanish Oxi Action indeholder alkoholer, C13-15, forgrenet og lineær, ethoxyleret, hydrogenperoxid. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

EA_3114619

Product Code: 5701092114976