Vanish Gold Pre-Treat Power Gel

Vanish Gold Pre-Treat Power Gel har en formel, som er 2 gange mere koncentreret og et gnidehoved i et nyt design, som gør produktet endnu mere effektivt.

Produktegenskaber

  • Forbehandling af pletter på tøj
  • Vanish Gold Pre-Treat Power Gel gør det hurtigt og enkelt at fjerne pletter
  • Parfumefri
  • Svanemærket

Fås i: 200 ml

Produktbeskrivelse

Vi præsenterer vores bedste produkt til forbehandling! Den nye Vanish Gold Pre-Treat Power Gel har en formel, der er dobbelt så koncentreret og et nyudviklet gnubbehoved, der gør den endnu mere effektiv. Det er derfor endnu nemmere at behandle de virkelig svære pletter.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeanvisningen. ✔ Det anbefales at teste tekstilets farveægthed ved at prøve på et mindre synligt sted. Skyl og lad tørre.✘ Gnub ikke chokoladepletter. ✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Anvend ikke på overfladebehandlede overflader som f.eks. træ, metal m.v. ✘ Anvend ikke på tekstiler, der kun må tørrenses. 1. Drej låget af 2. Tryk midlet ud på pletterne og gnid det ind med cirkelbevægelser. 3. Lad midlet virke i maks. 5 minutter 4. Vask som normalt. .

FARE. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder efter brug.

EA_3024283