Vanish Gold Oxi Action Forbehandlingsgel

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjernelse på kun 30 sekunder
  • Vores bedste gel til behandling af pletter før vask
  • Gold PowerGel pletfjerner er dobbelt så koncentreret* med et specialudviklet gnidehoved, der gør den endnu bedre til at behandle svære pletter
  • Kan anvendes på almindelige typer stof såsom bomuld og polyester og på både farvede og hvide materialer

Fås i: 200ml

Produktbeskrivelse

Vanish Gold Power Gel sikrer hurtig og enkel pletfjernelse. Fantastiske resultater på kun 30 sekunder! Gelen med dobbelt koncentration* er vores bedste forbehandlingsmulighed til behandling af pletter. Med det innovative gnidehoved kan du nemt behandle pletter på svære steder som f.eks. manchetter og kraver og komme dybt ned i fibrene. Særligt effektiv på fedtpletter. Det er lettere end du tror, at holde dit tøj pletfrit.Stol på pink. Sig farvel til pletter!*Dobbelt så koncentreret sammenlignet med Vanish Oxi Action Spray.

5% - 15% nonioniske tensider, 5% - 15% anioniske tensider, < 5% polycarboxylater, enzymer, kaliumsorbat

✔ Følg altid vaskeanvisningen.✔ Uskadelig for farvede og hvide tekstiler ved anvendelse i henhold til vaskeanvisningen. ✔ Det anbefales at teste tekstilets farveægthed ved at prøve på et mindre synligt sted. Skyl og lad tørre. ✘ Gnub ikke chokoladepletter. ✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Anvend ikke på overfladebehandlede overflader som f.eks. træ, metal m.v. ✘ Anvend ikke på tekstiler, der kun må tørrenses.

Vanish Gold Oxi Action indeholder C12-14 pareth-7, svovlsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalte. Forårsager alvorlig øjenskade. Forsigtighedsregler: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

EA_3024283