Vanish Multi Power Gel

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjernelse første gang!
  • Løfter pletterne selv i koldt vand
  • Farvebestandig
  • Velegnet til brug på sarte materialer såsom uld og silke

Fås i: 750ml

Produktbeskrivelse

Vanish Multi Power Gel Pletfjerner er en koncentreret formel, der giver pletfjernelse ved lave temperaturer og korte vaskeprogrammer. Det aktive oxygen hjælper med at løfte pletterne, de overfladeaktive stoffer fjerner fedtpletterne, og stabilisatorer opretholder produktets effekt. Fra de vanskelige pletter, som du tydeligt kan se, til dem der kan være skjult dybt nede i stoffet. Det er lettere, end du tror, at holde dit tøj pletfrit - tilsæt blot én dosis til hver vask.Stol på pink. Sig farvel til pletter!

5-15% iltbaserede blegemidler, 5-15% anioniske tensider, 5-15% nonioniske tensider <5% parfume

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets eller stoffets behandlingsetiket.✔ Kontroller farveægtheden ved at teste produktet på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låget på efter brug, og opbevar Vanish Oxi Action på et tørt og køligt sted. Sæt kun doseringsskeen tilbage når den ren og tør. ✔ Det kan være nødvendigt at gentage processen. ✔ Ved forbehandling med Vanish benyttes kun varmt vand. ✔For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen. ✘ Må ikke bruges på stof, der kun må rengøres vha. kemisk rensning.✘ Kom ikke produktet på metaldele (f.eks. knapper og lynlåse). ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller gennemvædede stoffer for direkte varme eller direkte sollys før de vaskes eller skylles grundigt. ✘ Ikke lad produktet tørre på stoffet (maks. 10 minutter).

Vanish Oxi Action Gel indeholder hydrogen Peroxide, Sodium C10-13 alkyl benzenesulfonate, alcohols, C12-14, ethoxylated. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan ætse metaller. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær øjenbeskyttelse. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Ved hudkontakt kan der opstå midlertidig blegning af huden. Effekten er midlertidig. Ved stænkning skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3106888

Product Code: 5701092114808