Vanish Oxi Action Gel

Vanish Oxi Action Gel kan fjerne alle typer af pletter.

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjerning første gang
  • Med Vanish Oxi Action Gel er det nemmere, end du tror, at fjerne pletter på tøj og andre stoffer
  • Jo længere tid pletten får lov at sidde, jo sværere vil det være at fjerne den. For at opnå det bedste resultat for indtørrede pletter skal du først forbehandle pletten direkte med Vanish Oxi Action Gel og herefter tilsætte det til vasken.
  • Parfumefri
  • Svanemærket

Fås i: 1000 ml

Produktbeskrivelse

Du tænker sikkert på, hvordan du kan fjerne pletter fra beklædningsgenstande, så de bliver rene igen. Vanish Oxi Action Gel kan fjerne alle typer af pletter lige fra dem, du tydeligt kan se, herunder svære pletter, til de mindre pletter, som kan blive overset inden vask. Vanish Oxi Action Gel kan bruges til både kulørt og hvidt tøj. Tilsæt denne pletfjerningsgel til al vask!

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets eller stoffets vaskeanvisning. ✔ Kontrollér farveægthed ved at afprøve et sted på stoffet, der ikke ses. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låget på efter brug og opbevar Vanish Oxi Action Gel tørt og køligt. ✔ Det kan være nødvendigt at gentage processen. ✔ Ved forbehandling med Vanish benyttes kun varmt vand (maks 40 grader). ✘ Må ikke anvendes på stof, der kun må rengøres vha. kemisk rensning. ✘ Kom ikke produktet på metaldele (f.eks. knapper og lynlåse). ✘ Udsæt ikke forbehandlede stoffer for direkte varme eller direkte sollys, før de vaskes eller skylles grundigt.✘ Lad ikke produktet tørre på stoffet (maks. 10 minutter).FORBEHANDLING: Tilføj 2 ml i doseringsbolden. Påfør 2 ml direkte på hver plet. Skrub pletten (i højst 10 minutter).Placér doseringsbolden i maskinen iht. anvisningerne.IBLØDSÆTNING: Tilføj 33 ml til 4 liter varmt vand (40°C maks.). Kulørt tøj maks. 1 time. Hvidt tøj maks. 6 timer. Efter materialet har ligget i blød, vaskes det som normalt eller skylles grundigt. Skrub pletten om nødvendigt, inden tøjet skylles.VASK: Tilføj Vanish: Til genstridige og indtørrede pletter 33ml og til normale pletter 26 ml. Læg doseringsbolden ind i maskinen og vask som normalt.

FARE. Forårsager alvorlig øjenskade. Sikkerhedsregler: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

EA_8059845

Product Code: 5701092104793