Vanish Oxi Action 0% Gel

Produktegenskaber

  • Vanish 0% - Fantastisk pletfjernelse uden de kemikaler*, som du måske ønsker at undgå!
  • 0 % parfume, farvestoffer og optisk hvidt
  • Svanemærket
  • Kan anvendes på sarte stoffer som f.eks. uld og silke og på både farvede og hvide stoffer

Fås i: 700ml

Produktbeskrivelse

Vanish 0% Gel frigiver aktivt oxygen, som bidrager til forsigtigt at fjerne pletter. Det er vores bedste pletfjerningsformel til sarte materialer såsom uld og silke. Fra de vanskelige pletter, som du tydeligt kan se, til dem, der kan være gemt dybt inde i stoffet. Produktet levere forbløffende resultater uden uønskede kemikalier*. Det er lettere, end du tror, at holde dit tøj pletfrit - tilsæt blot Vanish til hver vask.Fantastisk pletfjernelse - Og intet andet!* Uønsket kemikalier refererer til parfume, farvestoffer og optisk hvidt

5-15% iltbaserede blegemidler, 5-15% nonioniske tensider, 5-15% anioniske tensider

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets eller stoffets behandlingsetiket. ✔ Kontroller farveægtheden ved at teste produktet på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låget på efter brug, og opbevar Vanish Oxi Action på et tørt og køligt sted. Sæt kun doseringsskeen tilbage når den ren og tør. ✔ Det kan være nødvendigt at gentage processen. ✔ Ved forbehandling med Vanish benyttes kun varmt vand. ✔For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen. ✘ Må ikke bruges på stof, der kun må rengøres vha. kemisk rensning.✘ Kom ikke produktet på metaldele (f.eks. knapper og lynlåse). ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller gennemvædede stoffer for direkte varme eller direkte sollys før de vaskes eller skylles grundigt. ✘ Ikke lad produktet tørre på stoffet (maks. 10 minutter).

Vanish Oxi Action 0% Gel indeholder hydrogenperoxid, natrium-alkyl-sulfat, C13-15 forgrenet og lineært ethoxylerede alkoholer, C12-14 alkoholder og ethoxylerede alkoholer. Forårsager alvorlig øjenskade. Forsigtighedsregler: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Ved hudkontakt kan der opstå midlertidig blegning af huden. Effekten er midlertidig. Ved stænkning skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker. Bland ikke med andre
produkter.

EA_3106890

Product Code: 5701092114822