Vanish Oxi Action Pulver

Har du fået en plet på tøjet, som du ikke kan få af igen? Fortvivl ikke - Vanish Oxi Action Pulver indeholder aktiv ilt, som fjerner alle typer af pletter - både de synlige og dem, som kan være sværere at se.

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjerning første gang
  • Med Vanish Oxi Action Pulver er det nemmere, end du tror, at fjerne pletter på tøj og andre stoffer.
  • Parfumefri
  • Svanemærket

Fås i: 550 g, 1100 g og 1650 g

Produktbeskrivelse

Har du en plet på tøjet, som du ikke tror du kan fjerne? Bare rolig! Vanish Oxi Action Pulver indeholder Oxi Powerlift, som fjerner alle typer af pletter lige fra dem, du tydeligt kan se, til de sværere pletter, som kan være skjult. Vanish Oxi Action Pulver kan bruges til både kulørt og hvidt tøj.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet. ✔ Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt. ✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller etc.). ✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter. ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning. ✘ Efter at produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsætte med at afgive ilt. Og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.FORBEHANDLING: 1. Bland 1/5 skefuld pulver med 4/5 skefuld vand (maks 40°C). Kom blandingen på pletten og gnub. Lad virke i højst 5 minutter. Rens og tør skeen, før du lægger den tilbage. Efter forbehandling vaskes tekstilet som normalt.IBLØDSÆTNING: 1/2 skefuld i 4 liter vand (maks 40°C). Det bedste resultat opnås ved at gnubbe pletten før skylning. Hvidt tøj maks 6 timer og kulørt tøj maks 1 time.VASKEMASKINE: Supplér dit sædvanlige vaskemiddel med Vanish - ved genstridige pletter tilsæt en 1/2 skefuld og ved normale pletter en 1/3 skefuld.

FARE. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3022446

Product Code: 5701092111623