Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver

Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver fjerner pletter og dræber 99,9% af bakterierne

Produktegenskaber

  • Fjerner pletter og dræber 99 % af bakterierne
  • Med Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver er det nemmere, end du tror, at fjerne pletter på tøj og andre stoffer.
  • Parfumefri
  • Svanemærket

Fås i: 520 g

Produktbeskrivelse

Har du problemer med at fjerne en genstridig plet på tøjet? Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver fjerner alle typer af pletter, også de svære, og dræber 99,9 % af bakterierne, så du kan være sikker på, at dit vasketøj bliver helt rent og pletfrit. Det kan bruges til både kulørt og hvidt tøj. Tilsæt en skefuld Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver hver gang, du vasker, og opnå fantastiske pletfjerningsresultater.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet. ✔ Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt. ✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller etc.). ✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter. ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning. ✘ Efter at produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsætte med at afgive ilt. Og beholderen kan opbygge overtryk og dermed lække.FORBEHANDLING: Bland 1/5 skefuld pulver med 4/5 varmt vand (maks. 40°C ). Kom blandingen på pletten og gnub. Rens og tør skeen, før du lægger den tilbage. Efter forbehandling vaskes tekstilet som normalt.IBLØDSÆTNING: Antibacterial action. Tilføj 1/2 skefuld Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver i 4l varmt vand (maks 40°) i en time.VASKEMASKINE: Suppler dit vaskemiddel med Vanish - ved genstridige pletter tilsæt en 1/2 skefuld og ved normale pletter en 1/3 skefuld.

FARE: Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller læge. Ved følsom hud anbefales brug af handsker.

EA_3022387

Product Code: 5701092111739