Vanish Gold Oxi Action Pulver 470 g

Vanish introducerer en revolution inden for pletfjerning - den er så effektiv, at den fjerner pletter på bare 30 sekunder

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjerning første gang
  • For at få fjernet pletten så hurtigt og effektivt som muligt, skal du forbehandle og lægge tøjet i blød, og du vil se, at visse pletter forsvinder på under 30 sekunder!

Fås i: 470 g, 940 g og 1400 g

Produktbeskrivelse

Den ekstra kraftige formel er den bedste fra Vanish. Den er så effektiv, at den fjerner pletter på bare 30 sekunder! For at få fjernet pletten så hurtigt og effektivt som muligt, forbehandl eller læg tøjet i blød og se resultatet inden for 30 sekunder. Kan anvendes til både kulørte og hvide materialer.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet. ✔ Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt. ✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen. ✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller etc.). ✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter. ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning. ✘ Efter produktet er blandet til en creme, skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsætte med at afgive ilt. Og beholderen kan opbygge overtryk og dermed lække.FORBEHANDLING: 1. Bland 1/4 skefuld pulver med 3/4 skefuld vand (maks 40°C). Kom blandingen på pletten og gnub. Lad virke i højst 5 minutter. Rens og tør skeen før du lægger den tilbage. Efter forbehandling vaskes tekstilet som normalt.IBLØDSÆTNING: 1 skefuld i 4l vand (maks. 40°C). Det bedste resultat opnås ved at gnubbe pletten før skylning. Hvidt tøj (maks 6 timer) og kulørt tøj (maks 1 time). VASKEMASKINE: Supplér dit sædvanlige vaskemiddel med Vanish - ved genstridige pletter tilsæt 1 skefuld og ved normale pletter 1/2 skefuld.

FARE: Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller læge. Ved følsom hud anbefales brug af handsker.

EA_3007280