Vanish Gold Oxi Action Pulver

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjerning første gang!
  • Fjerner over 100 pletter selv svedpletter.
  • For at få fjernet pletten så hurtigt og effektivt som muligt, skal du forbehandle og lægge tøjet i blød, og du vil se, at visse pletter forsvinder på under 30 sekunder.

Fås i: 470 g, 940 g og 1400 g

Produktbeskrivelse

Den ekstra kraftige formel er den bedste fra Vanish. Den er så effektiv, at den fjerner pletter på bare 30 sekunder! For at få fjernet pletten så hurtigt og effektivt som muligt, forbehandl eller læg tøjet i blød og se resultatet inden for 30 sekunder. Kan anvendes til både kulørte og hvide materialer.

> 30% iltbaserede blegemidler
< 5% anioniske tensider
< 5% nonioniske tensider
< 5% zeoliter, enzymer, parfume, hexyl cinnamal, citronellol.
http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet.
✔ Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre.
✔ Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt.
✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.
✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder.
✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ/tre, metaller o.l.).
✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metall-låser eller imprægneret med flammehæmmende produkter.
✘ Udsæt ikke forbehandlede eller bløtlagte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning.
✘ Efter produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med at afgive ilt og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

VASK:
1. Supplér dit sædvanlige vaskemiddel med Vanish - ved genstridige pletter tilsæt 1 skefuld og ved normale pletter 1/2 skefuld.
2. Vask som normalt

FORBEHANDLING:
1. Bland 1/4 skefuld pulver med 3/4 skefuld vand (maks 40°C).
2. Kom blandingen på pletten og gnub. Lad virke i højst 5 minutter. Rens og tør skeen før du lægger den tilbage.
3. Efter forbehandling vaskes tekstilet som normalt.

IBLØDSÆTNING:
Tilsæt 1 skefuld i 4l vand (maks. 40°C). Det bedste resultat opnås ved at gnubbe pletten før skylning.
Kulørt Tøj: Lad virke maks 1 time Hvidt tøj: lad virke maks 6 timer

Vanish Gold Pink Oxi Action indeholder natriumpercarbonat, natrium C14-16-olefinsulfonat. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3007280

Product Code: 5701092111012