Vanish Gold Oxi Action Pulver

Danmarks bedst sælgende pletfjerner*

Produktegenskaber

  • Fantastisk pletfjernelse første gang - også ved kold vask
  • Den ekstra kraftige formel fjerner over 100 pletter – selv svedpletter!
  • Kan anvendes på almindelige typer stof som bomuld og polyester, ved både kulørt og hvid vask
  • For at fjerne pletten så hurtigt som muligt skal stoffet forbehandles eller lægges i blød. Herefter vil nogle pletter forsvinde inden for kun 30 sekunder.
  • Bare tilsæt det til dit vaskemiddel – én skefuld i maskinen er nok.

Fås i: 470g, 630g, 940g & 1400g

Produktbeskrivelse

Vanish Gold Oxi Action er vores bedste pletfjerningsformel, som sikkert og effektivt fjerner over 100 pletter, selv svedpletter på manchetter og kraver. Når det gælder alt fra de vanskelige pletter, som du tydeligt kan se, til dem, der kan være gemt dybt inde i stoffet, så leverer Vanish Gold Oxi Action forbløffende resultater på kun 30 sekunder. Du vælger selv, hvordan du bruger vores pletfjerningspulver - i vaskemaskinen, som forbehandling eller ved iblødsætning. Det er lettere, end du tror, at holde dit tøj pletfrit - tilsæt blot én skefuld til hver vask.
Stol på pink. Sig farvel til pletter!

>30 % iltbaserede blegemidler, <5 % anioniske tensider, <5 % nonioniske tensider, <5 % zeoliter, <5 % enzymer, parfume, hexyl cinnamal, citronellol.

✔Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet.
✔Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre.
✔Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt.
✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.
✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder.
✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller o.l.).
✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter.
✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning.
✘ Efter produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med at afgive ilt og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

Vanish Pink Oxi Action indeholder natriumpercarbonat, natrium C14-16-olefinsulfonat. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3007280

Product Code: 5701092111012