Vanish Gold for Whites Pulver

Vanish introducerer en revolution inden for pletfjerning - den er så effektiv, at den fjerner pletter på bare 30 sekunder

Produktegenskaber

  • Gør dit hvide tøj op til 3 nuancer hvidere
  • For at få fjernet pletten så hurtigt og effektivt som muligt skal du forbehandle og lægge tøjet i blød, og du vil se, at visse pletter forsvinder på under 30 sekunder!

Fås i: 470 g, 940 g og 1400 g

Produktbeskrivelse

Vores bedste produkt til dine hvide materialer. Denne nye formel gør dit hvide tøj op til tre nuancer hvidere og er så effektiv, at den fjerner visse pletter på bare 30 sekunder! Forbehandl eller læg materialet i blød for at opnå det bedste resultat.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet. ✔ Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt. ✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen. ✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder. ✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller etc.). ✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter. ✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning. ✘ Efter at produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil forsætte med at afgive ilt. Og beholderen kan opbygge overtryk og dermed lække.FORBEHANDLING: 1. Bland 1/4 skefuld pulver med 3/4 skefuld vand (maks 40°C). Kom blandingen på pletten og gnub. Lad virke i højst 5 minutter. Rens og tør skeen før du lægger den tilbage. Efter forbehandling vaskes tekstilet som normalt.IBLØDSÆTNING: 1 skefuld i 4l vand (maks. 40°C). Det bedste resultat opnås ved at gnubbe pletten før skylning. Hvidt tøj (maks 6 timer) og kulørt tøj (maks 1 time).VASKEMASKINE: Supplér dit sædvanlige vaskemiddel med Vanish - ved genstridige pletter tilsæt 1 skefuld og ved normale pletter 1/2 skefuld.

FARE: Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller læge. Ved følsom hud anbefales brug af handsker.

EA_3007287

Product Code: 5701092111029