Vanish White Gold Oxi Action

Vanish White Gold Oxi Action Gel gør dit hvide tøj meget hvidere efter bare en vask.

Produktegenskaber

  • Gør dit hvide tøj hvidere efter bare en vask.
  • Resultater på bare 30 sekunder

Produktbeskrivelse

Vores bedste produkt til dit hvide vasketøj. Denne formel gør, at dit hvide tøj bliver hvidere efter bare en vask. Den er så effektiv, at den fjerner visse pletter på bare 30 sekunder! Du skal forbehandle eller lægge materialet i blød for at opnå det bedste resultat.

http://rbeuroinfo.com/

Følg altid vaskeanvisningerne på tøjet eller stofmærket. Kontrollér farveægtheden på et ikke synligt sted på stoffet. Skyl og lad tørre. Efter at have vasket eller behandlet tøjet med Vanish Gold, skal det tørres væk fra direkte varmekilder og sollys. Brug kun varmt vand, når Vanish bruges til forbehandling. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen for at opnå det bedste resultat. Anvend ikke produktet på materialer, der kræver rensning. Påfør ikke produktet på metalliske dele af tøjet (f.eks. knapper og lynlåse). Forbehandlet tøj eller tøj, der har ligget i blød, må ikke udsættes for direkte varmekilder eller direkte sollys, før det vaskes eller skylles grundigt. Lad ikke produktet tørre ind på tøjet (maks. 10 minutters kontakt).
FORBEHANDLING: Dæk pletten. Gnub pletten efter behov. Fyld vaskekapslen i henhold til vaskeanvisningerne, og læg den ind i tromlen.
IBLØDSÆTNING: Vask som normalt eller skyl grundigt, når tøjet har ligget i blød. Skrub pletten, før du skyller tøjet, for at opnå det bedste resultat.
VASK: Tilsæt produktet sammen med dit vaskemiddel. Til svære og indtørrede pletter X 120 ml. Til normale pletter X 60 ml. Læg vaskekapslen oven på vasketøjet i maskinen. Dosér vaskemidlet som normalt. Tilsæt kun en skefuld pr. vask.

FARE: INDEHOLDER: Brintoverilte, benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte og alhohol, C12-14, ethoxyleret. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

EA_3036798

Product Code: 5701092112675