Vanish Pink Gold Oxi Action Gel

Vanish Pink Gold Oxi Action Gel giver en fantastisk pletfjerning på bare 30 sekunder.

Produktegenskaber

  • Forstærket effekt
  • Resultater på bare 30 sekunder
  • For maksimal hurtighed og styrke: Påfør direkte, gnub og se visse pletter forsvinde på kun 30 sekunder.

Produktbeskrivelse

Vanish Gold Pink Gel er så effektiv, at den fjerner visse pletter på bare 30 sekunder! Den nye forbedrede formel gør det lettere at komme pletter til livs. For at opnå maksimal effektivitet og hurtig fjernelse af pletter, skal du forbehandle dit tøj eller lægge det i blød. Du kan se resultater efter bare 30 sekunder.

http://rbeuroinfo.com/

Følg altid vaskeanvisningerne på tøjet eller stofmærket. Kontrollér farveægtheden på et ikke synligt sted på stoffet. Skyl og lad tørre. Efter at have vasket eller behandlet tøjet med Vanish Gold, skal det tørres væk fra direkte varmekilder og sollys. Brug kun varmt vand, når Vanish bruges til forbehandling. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen for at opnå det bedste resultat. Anvend ikke produktet på materialer, der kræver rensning. Påfør ikke produktet på metalliske dele af tøjet (f.eks. knapper og lynlåse). Forbehandlet tøj eller tøj, der har ligget i blød, må ikke udsættes for direkte varmekilder eller direkte sollys, før det vaskes eller skylles grundigt. Lad ikke produktet tørre ind på tøjet (maks. 10 minutters kontakt).
FORBEHANDLING: Dæk pletten. Gnub pletten efter behov. Fyld vaskekapslen i henhold til vaskeanvisningerne, og læg den ind i tromlen.
IBLØDSÆTNING: Vask som normalt eller skyl grundigt, når tøjet har ligget i blød. Skrub pletten, før du skyller tøjet, for at opnå det bedste resultat.
VASK: Tilsæt produktet sammen med dit vaskemiddel. Til svære og indtørrede pletter X 120 ml. Til normale pletter X 60 ml. Læg vaskekapslen oven på vasketøjet i maskinen. Dosér vaskemidlet som normalt. Tilsæt kun en skefuld pr. vask.

FARE: INDEHOLDER: Brintoverilte, benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte og alhohol, C12-14, ethoxyleret og alkohol, C13-15, forgrenet og lineær, ethoxyleret. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær øjenbeskyttelse VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

EA_3036797

Product Code: 5701092112668