Vanish Oxi Action Crystal White Gel 1000 ml

Vanish Oxi Action Crystal White Gel virker mod alle typer af pletter; fra tydelige pletter; små pletter man ofte overser og selv på svære fedtpletter, som mange tænker umulige at få af.

Produktegenskaber

  • Gør dit hvide tøj op til 3 nuancer hvidere
  • Med Vanish Oxi Action Crystal White Gel er det nemmere, end du tror, at fjerne pletter på tøj og andre stoffer
  • Her er vores bedste tip til at fjerne pletter på tøjet. For at holde dit tøj hvidt i længere tid kan du komme Vanish Oxi Action Crystal White Gel i vaskemaskinen for at fjerne pletten. Prøv at behandle pletten så hurtigt, du kan, så den ikke tørrer ind.
  • Parfumefri
  • Svanemærket

Produktbeskrivelse

Du tænker sikkert, hvordan kan du fjerne pletter fra beklædningsgenstande, så de bliver rene igen? Vanish Oxi Action Crystal White Gel kan fjerne alle typer af pletter lige fra dem, du tydeligt kan se, herunder svære pletter, til de mindre pletter, som kan blive overset inden vask. Derudover indeholder den blegende ingredienser, så dit vasketøj forbliver skinnende hvidt. Tilsæt denne pletfjerningsgel til al vask!

http://rbeuroinfo.com/

✔ Følg altid vaskeanvisningerne på tøjets eller stoffets vaskeanvisning. ✔ Kontrollér farveægthed ved at afprøve et sted på stoffet, der ikke ses. Skyl og lad tørre. ✔ Sæt låget på efter brug og opbevar Vanish Oxi Action Crystal White Gel tørt og køligt. ✔ Det kan være nødvendigt at gentage processen. ✔ Ved forbehandling med Vanish benyttes kun varmt vand (maks 40 grader). ✘ Må ikke anvendes på stof, der kun må rengøres vha. kemisk rensning. ✘ Kom ikke produktet på metaldele (f.eks. knapper og lynlåse).✘ Udsæt ikke forbehandlede stoffer for direkte varme eller direkte sollys, før de vaskes eller skylles grundigt.✘ Lad ikke produktet tørre på stoffet (maks. 10 minutter).FORBEHANDLING: Tilføj 2 ml i doseringsbolden. Påfør 2 ml direkte på hver plet. Skrub pletten (i højst 10 minutter).Placér doseringsbolden i maskinen iht. anvisningerne.IBLØDSÆTNING: Tilføj 33 ml til 4 liter varmt vand (40 grader). Hvidt tøj maks. 6 timer. Efter materialet har ligget i blød, vaskes det som normalt eller skylles grundigt. Skrub pletten om nødvendigt, inden tøjet skylles.VASK: Tilføj Vanish: Til genstridige og indtørrede pletter 33ml og til normale pletter 26 ml. Læg doseringsbolden ind i maskinen og vask som normalt.

FARE. Forårsager alvorlig øjenskade. Sikkerhedsregler: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

EA_8059846

Product Code: 5701092104786